Onze overtuiging

Het onderwijs in Nederland is uniek maar kan beter. De middelen om daarin te investeren kunnen we vrijmaken door te besparen op de bedrijfsvoering.

Het Nederlandse onderwijs staat er beter voor dan we denken dan dat we uit kranten, internet en TV mogen geloven. Het is nog steeds uniek. De ruimte voor scholen en docenten om het onderwijs in te richten naar eigen inzicht is nog steeds ongekend.

In tegenstelling tot wat we onszelf laten geloven is de passie niet weg bij het gros van de docenten. Ook is er de afgelopen jaren een ontwikkeling geweest om meer professionele ruimte voor docenten te combineren met een resultaatgerichte manier van werken.

Bedrijven en instellingen zitten te springen om goed personeel maar zijn niet altijd blij met de studenten die bij hen binnen komen. We slechten de muren tussen hen en het onderwijs door ze een grotere rol te geven in onderwijsontwikkeling en hen meer mee te laten doen in het onderwijsproces.


Wij zijn ervan overtuigd dat het onderwijs in Nederland daarom nog mooier en beter kan dan het nu al is. Het mooie is dat we daarbij Den Haag niet nodig hebben, maar dat we het zelf kunnen. We hebben docenten, bedrijven en bestuurders nodig die de overtuiging hebben dat er een grote stap gezet kan worden. Dit vraagt om durf en geld om te investeren.

Die durf is er en het geld ook; mits er slimmer wordt gewerkt. Want zelfs met alle bezuinigingen op staf, ondersteuning en management van de laatste jaren, gaat op dit moment nog steeds een groot deel van het geld dat we aan onderwijs uitgeven, onnodig op aan ondersteunende processen.


Een trendbreuk ligt binnen ons bereik en we kunnen per instelling miljoenen terug laten vloeien naar het onderwijs. Wij zijn ervan overtuigd dat dit kan. De zorg leert ons met initiatieven als buurtzorg.nl dat dit mogelijk is, mits we gebaande paden achter ons laten.