Hogeschool InHolland

Opdracht (Inrichting Control)

Werk uit wat is er voor nodig om de afdeling Corporate Control binnen een jaar naar een volwaardige uitvoerder van businesscontrol om te vormen. Werk daarbij uit of er voldoende ontwikkelingspotentieel aanwezig is binnen het team als geheel om die slag te maken en werk uit wat er nodig is om het team om te vormen zodanig dat zij dat de gewenste businesscontrol kan realiseren.


Resultaat

Een (compacte uitwerking van een) visie op businesscontrol en een kwalitatieve analyse van de huidige bezetting en potentieel van het management en de medewerkers van het team (instellings)control. Op basis hiervan heeft het bestuur van Inholland besloten de samenstelling van het team zodanig aan te passen dat de ontwikkeling richting businesscontrol ingezet kan worden.


Vrije toelichting door referent

Het advies was to the point, no nonsens en prettig confronterend. Het heeft ons geholpen scherpe keuzes te maken. (Marcel Nollen, Lid College van Bestuur).