Meer rendement uit onderwijs?

Met Beeforce wordt u een succesvolle speler in de markt voor contract- en maatwerkonderwijs. Hoe wij dit doen?


Maatschappelijke ontwikkelingen maken dat eisen aan werknemers sneller veranderen dan ooit. Dit leidt tot de behoefte om personeel structureel te blijven opleiden naar hogere niveaus.


Er is behoefte aan dynamisch leren. Er is minder behoefte aan lange opleidingen, maar aan nieuw leren: kort-cyclisch, actueel, praktijkgericht en persoonsgericht.

Essentieel is dat kennisinstellingen en bedrijven samen dit nieuwe leren ontwikkelen. Beeforce helpt u dit nieuwe leren te realiseren.

We standaardiseren en vereenvoudigen de ondersteunende processen (gebruik makend van het Lean gedachtegoed). Voor docententeams en staven komt er minder ruimte voor meerdere manieren van werken in de uitvoering van die ondersteunende processen.

Wij zijn op dit gebied partner in de ‘Blended-Group’. Deze multidisciplinaire groep professionals levert de volgende diensten:

  • het op innovatieve wijze docenten en bedrijven tot commercieel succesvolle permanente samenwerking laten komen
  • het organiseren van samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen (matchmaking en organisatie inrichting)
  • het zoeken van content of het ontwikkelen daarvan
  • het inrichten van een werkwijzen en applicaties voor blended learning