Uw bedrijfsvoering beter en goedkoper?

Eenvoudig 10-20% van uw begroting extra kunnen besteden aan onderwijs in plaats van aan uw bedrijfsvoering?


Door centralisaties en gedetailleerde SLA’s zijn docenten en staven in twee werelden terecht gekomen. Mede hierdoor besteden docenten onbedoeld teveel tijd aan secundaire werkzaamheden.


Deze tijdsbesteding staat niet in de kengetallen over de hoeveelheid staf binnen uw organisatie. Dit gaat direct ten koste van het onderwijs en kost onnodig veel tijd en geld. Hier maken we een eind aan! We geven uw medewerkers hun tijd terug. De werkdruk gaat echt omlaag.

Ondersteunende processen starten vrijwel altijd ergens in een onderwijsteam. Als de manier van werken in die teams niet helemaal op orde is, complex of onderling erg divers, dan zal  uw bedrijfsvoering altijd duurder en kwalitatief slechter blijven dan mogelijk is… We beginnen daarom altijd in het primaire proces door daar veranderingen aan te brengen in de manier van werken van docententeams. Dit is dé voorwaarde voor een sterke vereenvoudiging en verbetering van de ondersteuning.

We standaardiseren en vereenvoudigen de ondersteunende processen (gebruik makend van het Lean gedachtegoed). Voor docententeams en staven komt er minder ruimte voor meerdere manieren van werken in de uitvoering van die ondersteunende processen.

Parallel daaraan halen we medewerkers van uw staven halen weg uit hun huidige omgeving die vaak ver weg is van het primaire proces. We zorgen ervoor dat zij opnieuw samen met docenten gaan werken aan curricula, roosters, begeleiding studenten, formatie en begrotingen. Het effect op de tevredenheid van uw studenten over uw organisatie op zaken als roosters, studiekeuze, loopbaanbegeleiding en communicatie zal meetbaar en merkbaar zijn.