Portfolio 1995 – 2014

WO en HBO

Voor meerdere universiteiten en hogescholen heeft Beeforce projecten uitgevoerd over de werking en inrichting van logistieke processen en informatiesystemen rondom de studentenadministratie, plannen en roosteren en studievolgsystemen. Daarnaast heeft Beeforce ruime ervaring bij het onderzoeken, inrichten en optimaliseren van ondersteunende processen als Financiën en HR. Voor meerdere instellingen heeft Beeforce beleidsplannen ontwikkeld en uitgewerkt in de context van nieuwe meerjarenstrategieën. Een laatste veelvuldig terugkerend thema in het HBO was en is het op poten zetten van een verbeterd informatiemanagement inclusief het verbeteren van de management informatie.


MBO

Ook in het MBO heeft Beeforce ruime ervaring opgedaan op het gebied van onderwijslogistiek in de vorm van procesanalyse, pakketselectie- en implementatie op de gebieden studentenadministratie, plannen- en roosteren en studievolgsystemen. Datzelfde geldt voor het inrichten en optimaliseren van ondersteunende diensten op de gebieden Financiën en HR . In het MBO is Beeforce meermaals op bestuurlijk niveau mede verantwoordelijk geweest voor het totstandkoming van strategische samenwerkingsverbanden en fusies tussen MBO (en VO) instellingen. Hierbij acterend als onderzoeker en begeleider van bestuurders op alle geledingen van de betrokken organisaties van docententeams, de OR tot aan het Ministerie van OCW. Een laatste veelvuldig terugkerend thema in het MBO was en is het op poten zetten van een verbeterd informatiemanagement inclusief het verbeteren van de management informatie. Verder zijn er grootschalige succesvolle trajecten doorlopen om de slagkracht van docententeams en bestuurders te versterken en deze (weer) echt samen te laten werken door de afstand tussen de bestuurslagen te verkleinen en de actieagenda op elkaar aan te laten sluiten.


VO, PO en overige sectoren

In het VO heeft Beeforce ruime ervaring opgebouwd in het onderzoeken en opzetten van samenwerking tussen instellingen in het kader van de krimp van leerlingenaantallen. In de wereld van Health Technology en Chip industrie internationaal is er door Beeforce ervaring opgebouwd in de inrichting van Customer Service en Maintenance processen en systemen. En tot slot ruime ervaring opgebouwd bij het opzetten van Shared Service Centers in de banken- en reiswereld. Tevens informatiesystemen ontwikkeld in de banken- en vastgoedsector op de gebieden Vastgoed, Hypotheken, Projectontwikkeling en Financiën.