Stichting Vervangingsfonds

Opdracht (Organisatieontwerp en inrichting)

De PO sector en OCW hebben behoefte aan een gemoderniseerd Vervangingsfonds. Er was behoefte aan betere manieren van het terugdringen van het ziekteverzuim in het Primaire Onderwijs. Ook was er behoefte aan betere manieren van het afdekken van de financiële risico’s van verzuim. Manieren waarbij goede prestaties op het gebied van verzuimpreventie worden beloond en slechte ‘bestraft’. Beeforce is gevraagd de rol van programmamanager in te vullen voor zowel het ontwerp van een nieuwe Vervangingsfondsorganisatie en de realisatie daarvan.


Resultaat

Een nieuwe businessunit binnen het vervangingsfonds die nieuwe producten en diensten levert aan de PO sector. De producten en diensten deden recht aan de genoemde behoeften om tot een effectieve manier van verzuimpreventie te komen en een passende afdekking van financiële risico’s van verzuim en vervanging van ziek personeel. Beeforce heeft daarbij als programmamanager een leidende rol gespeeld in het uitdenken van de visie op de nieuwe unit en het ontwerp van de nieuwe producten en diensten en de realisatie daarvan. En en ander inclusief het ontwerp van nieuwe ondersteunende informatiesystemen en het verkrijgen van politiek bestuurlijk draagvlak voor de nieuwe organisatie bij OCW en sociale partners.


Vrije toelichting door referent

Jacob de Boer van Beeforce is in staat gebleken onder hoge druk en binnen een politiek-bestuurlijk zeer complex krachtenveld, snel, inventief en effectief een omvangrijk programma te kunnen aansturen en resultaten te kunnen bereiken. Communicatief vaardig en met humor neemt hij mensen mee in zijn denken, inclusief opdrachtgever en stakeholders. Kortom, het was een genoegen om met Jacob samen te werken. (Denis Vijgen, directeur Vervangingsfonds)