Summa College

Opdracht (Inrichting administraties: financiën, HR en Onderwijs)

Het met het College van Bestuur, unit Control en het teammanagement binnen het Summa College ontwerpen en realiseren van nieuwe managementinformatie rapportages. De aanleiding voor de opdracht: een nieuwe (herijkte) strategie voor Summa als geheel die het nodig maakt om de informatie die nodig is voor meten van prestaties en het sturen daarop te herzien.


Resultaat

Een ontwerp en eerste operationele versie van nieuwe managementrapportages op twee niveaus: het college van bestuur en teammanagement. De uitrol van de nieuwe managementinformatie(kaarten) is ondersteund met een uitwerking en intensieve overdracht van de rollen en gewenst gedrag van bestuur , (team)management en de afdeling control en de cyclus van het bespreken van resultaten en bijsturen van de onderwijsteams naar aanleiding daarvan.


Vrije toelichting door referent

“Summa College wil verbinding maken tussen missie, visie, strategie met de dagelijkse werkzaamheden van de teams. Teams zijn zich in toenemende mate bewust van hun cruciale bijdrage aan het steeds beter functioneren van het Summa College waarbij het succes van de studenten op de arbeidsmarkt en in het vervolgonderwijs centraal staat. De samenwerking met Jacob de Boer is hierbij als effectief  en plezierig ervaren” (Antoin Wintels)