University Of Applied Sciences

Opdracht (Inrichting projectadministratie 3e geldstroom)


In kaart brengen van de manier van werken rondom de uitvoering van (externe) onderzoeksprojecten door de Delta Academy, het benoemen van de verbeterpunten daarvan en zoveel als mogelijk al op korte termijn implementeren van verbeteringen in de projectadministratie.

Resultaat

Een rapportage die de huidige manier van organiseren en knelpunten beschrijft rondom de administratie van onderzoeksprojecten en de benodigde sturingsinformatie. Ook wordt is een stappenplan uitgewerkt hoe de huidige manier van administreren te verbeteren en hoe dat te doen. De rapport is overdragen aan het lijnmanagement van de Delta Academy die voor uitvoering heeft zorggedragen.


Vrije toelichting door referent

De rapportage en adviezen hebben geleid tot een transparante administratieve organisatie m.b.t. onderzoeksprojecten. Voor de nieuwe opzet is sprake van adequate monitoring en sturing van de projecten. (Adri de Buck, voorzitter College van Bestuur).