Onze aanpak

Wij zijn pas klaar als de samen gekozen oplossing echt werkt en durven daarbij resultaatsverplichtingen met u aan te gaan.

Wij werken stap voor stap met u….


Veelvuldig blijven mogelijke verbeteringen in een (onderwijs)organisatie hangen om het mom van ‘onze cultuur laat grote veranderingen niet toe‘ . Er wordt daardoor vaak vergeefs geïnvesteerd in het veranderen van alleen die cultuur en niet meer gewerkt aan praktische oplossingen voor actuele problemen.


Wij beschouwen uw vraagstuk in eerste instantie functioneel en brengen feitelijk in kaart wat er aan de hand is en wat er beter kan in processen, systemen, besturing en menselijk handelen. Hierdoor verdwijnen constateringen over wat er moet gebeuren niet onder een mist van stellingen als: ’dat verandert hier toch nooit… dat werkt hier niet zo…’

Wij beginnen de verandering bij de mens… we gaan met u team voor team, en als het nodig is, medewerker voor medewerker, iedereen langs om in kaart te brengen wat er nodig is om de verandering te realiseren. We werken daarbij aan het weghalen van belemmeringen voor verandering. Dit doen we door open te communiceren over de effecten van veranderingen op zaken als status, zekerheid, autonomie, groepsgevoel en het gevoel van rechtvaardigheid….  bij alle betrokkenen.

Hierbij richten we de energie op hen die willen veranderen. Met daarbij gepaste aandacht voor die betrokkenen die het verste afstaan van de oplossing voor de vraagstukken die voorliggen.

We leggen de sturing op de verandering daarbij altijd bij het lijnmanagement. We werken daarom weinig met stuurgroepen en klankborden die los opereren van datzelfde lijnmanagement!