Zuyd Hogeschool

Opdracht (Onderwijslogistiek)

In kaart brengen en verbeteren van de manier van de onderwijslogistiek rondom Curriculumontwikkeling, Plannen en Roosteren van onderwijs in meerdere faculteiten. Aanleiding voor de verbetertrajecten is de groeiende behoefte structureel rust te creƫren rondom het plannen en roosteren van onderwijs en het structureel verhogen van de kwaliteit van de roosters.

Bedrijven en instellingen zitten te springen om goed personeel maar zijn niet altijd blij met de studenten die bij hen binnen komen. We slechten de muren tussen hen en het onderwijs door ze een grotere rol te geven in onderwijsontwikkeling en hen meer mee te laten doen in het onderwijsproces.


Resultaat

Knelpuntenanalyses en implementatieplannen die gedetailleerd beschrijven wat er beter moet en kan in de genoemde processen. Ook heeft Beeforce (delen van) de implementatie voor haar rekening genomen door begeleiding van faculteitsdirecties en stafdiensten bij het realiseren van de benoemde verbeteringen met betere en tijdige roosters tot gevolg en een betere onderlinge samenwerking.


Vrije toelichting door referent

Beeforce heeft een scherpe analyse gemaakt van de situatie bij Zuyd. De medewerkers zijn nauw betrokken bij deze analyse, maar ook bij het formuleren van de oplossingen. Op die manier is een stevig draagvlak ontstaan voor verbeteringen. (Olaf van Nugteren, lid College van Bestuur).